Πρόγραμμα Προβών, Θεωρητικών και εξετάσεων

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Scroll to Top info@atwa.gr