Διοικητικό Συμβούλιο

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Μάγια
Παπαδοπούλου

Αντιπρόεδρος

Κοσμάς
Παπαδόπουλος

Ταμίας

Αθανασία
Παπαμαρτζιβάνου

Γραμματέας

Μαλίνα
Ηλιοπούλου

Μέλος

Φερωνίκη
Σουρούβαλη

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Εποπτικό Συμβούλιο

Μελίνα
Παπαδοπούλου

Βίκυ
Αλμαζίδου

Gilles
Gourdier-Leroy

Scroll to Top