Δίδακτρα

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Δίδακτρα & πακέτα

Τα δίδακτρα διαμορφώνονται ανάλογα με το ειδικό μάθημα που παρακολουθεί ο σπουδαστής.

Παρέχονται εκπτώσεις σε περιπτώσεις παρακολούθησης δύο ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων από έναν σπουδαστή, στο δεύτερο και τρίτο παιδί μιας οικογένειας, ενώ στο τέταρτο παιδί παρέχεται πλήρης υποτροφία.

Οποιαδήποτε άλλη έκπτωση διδάκτρων είναι δυνατή κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Scroll to Top