Εγγραφές

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Εγγραφές

Οι εγγραφές ξεκινάνε 1η Σεπτεμβρίου και διαρκούν όλο το χρόνο.

Οι σπουδαστές της Κλασικής Σχολής που παρακολουθούν μαθήματα στα αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ. όργανα, Ανώτερα Θεωρητικά, Μονωδία, Μελοδραματική ή Βυζαντινή Μουσική, για να ενταχθούν στα μαθητολόγια πρέπει να κάνουν εγγραφή:

Α΄ Εξάμηνο
από 1η Σεπτεμβρίου ως 2 Νοεμβρίου
B΄ Εξάμηνο
από 3 Νοεμβρίου ως 20 Φεβρουαρίου
Scroll to Top