1ο ΕΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2ο ΕΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

3ο ΕΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

4ο ΕΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χορηγείται

CERTIFICATE: Περάτωση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων μέχρι 3ου έτους, εξαιρουμένων των μαθημάτων:

Εar Training B’+ Ρυθμικό Σολφέζ Β’.

DIPLOMA: Περάτωση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων, όλων των ετών.

Scroll to Top