Εξετάσεις

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Ημερομηνίες

Οι ημερομηνίες εξετάσεων είναι οι ακόλουθες:

Κατατακτήριες

20 – 30 Οκτωβρίου

Προαγωγικές

08 – 31 Ιανουαρίου και 16 Μαΐου – 30 Ιουνίου

Ετήσιες

16 Μαΐου – 30 Ιουνίου

Επαναληπτικές

15 – 30 Σεπτεμβρίου

Απολυτήριες

Ιανουάριο και Ιούνιο

Scroll to Top