Ανώτερα Θεωρητικά

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Ωδική - 2 έτη Σπουδών - ατομικό μάθημα

Τρόπος Εισαγωγής

Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α΄ έτος αφού έχει περατώσει ο σπουδαστής Αρμονία Α΄ και Σολφέζ Δ΄ με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».- Απευθείας εγγραφή στο Α΄ έτος για τους κατόχους Πτυχίων Αρμονίας και Ενοργάνωσης.

Α’ Έτος
Β’ Έτος

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Ενοργάνωση Πνευστών Οργάνων - 2 έτη σπουδών - ατομικό μάθημα

Τρόπος Εισαγωγής

Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α΄ έτος αφού έχει περατώσει ο σπουδαστής Αρμονία Α΄.- Απευθείας εγγραφή στο Α΄ έτος για τους κατόχους Πτυχίων Αρμονίας.

Α’ Έτος
Β’ Έτος

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Αρμονία - 3 έτη σπουδών - ατομικό μάθημα

Τρόπος Εισαγωγής

Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α΄ ή Β΄ έτος αφού έχει περατώσει ο σπουδαστής Θεωρία – Σολφέζ Γ΄.

Α’ Έτος
Β’ Έτος
Γ’ Έτος

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Αντίστιξη - 2 έτη σπουδών - ατομικό μάθημα

Τρόπος Εισαγωγής

Πτυχίο Αρμονίας με βαθμό «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα»

Α’ Έτος
Β’ Έτος

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Φυγή (Φούγκα) - 2 έτη σπουδών - ατομικό μάθημα

Τρόπος Εισαγωγής

Πτυχίο Αντίστιξης με βαθμό «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα»

Α’ Έτος
Β’ Έτος

Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης

Σύνθεση - 2 έτη σπουδών - ατομικό μάθημα

Τρόπος Εισαγωγής

Πτυχίο Φυγής με βαθμό «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα»

Όλα τα έτη
Scroll to Top