Αναγνωρισμένα Μαθήματα από το ΥΠ.ΠΟ.

Επίπεδα Πιάνο Βιολί Βιόλα Βιολοντσέλο Κοντραμπάσο Φλάουτο Κλαρινέτο Κόρνο Όμποε Φαγκότο Τρομπέτα Τρομπόνι Σαξόφωνο Κρουστά Κιθάρα Μονωδία Μελοδραματική Βυζαντινή Μουσική
Προκαταρκτική Α΄ 5 έτη
Προκαταρκτική Β΄
Προκαταρκτική Γ΄
Κατωτέρα Α΄
Κατωτέρα Β΄
Κατωτέρα Γ΄
Μέση Α΄
Μέση Β΄
Μέση Γ΄
Μέση Δ΄
Ανωτέρα Α΄
Ανωτέρα Β΄
Ανωτέρα Γ΄
Ανωτέρα Δ΄
Ανωτέρα Ε΄
Ανωτέρα ΣΤ΄

Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα

 1. Θεωρία – Σολφέζ – Dictee Α΄, Β΄, Γ΄
 2. Σολφέζ – Dictee Δ΄, Ε΄
 3. Αρμονία Α΄, Β΄, Γ΄
 4. Μορφολογία
 5. Ιστορία Μουσικής Α΄, Β΄
 6. Χορωδία (Πιάνο, Μονωδία)
 7. Ορχήστρα (Έγχορδα, Πνευστά, Κρουστά)
 8. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Primavista)
 9. Μουσική Δωματίου
 10. Πρακτική Διδασκαλία
 11. Μεταφορά (Πνευστά)
 12. Ομαδικές ασκήσεις Πνευστών
 13. Πιάνο (Έγχορδα, Πνευστά, Κρουστά)
 14. Βιόλα (Βιολί)
 15. Μελοδραματική (Μονωδία)
 16. Ορθή προφορά ξένων κειμένων (Μονωδία, Μελοδραματική)
 17. Οργανογνωσία (Κρουστά)
 18. Μουσική Προετοιμασία (Μελοδραματική)
 19. Υποκριτική (Μελοδραματική)
 20. Κινησιολογία (Μελοδραματική)
 21. Ιταλικά, Γερμανικά (Μελοδραματική)
 22. Θεωρία της Ευρωπαϊκής Μουσικής Α΄, Β΄, Γ΄ (Βυζαντινή Μουσική)
 23. Θεωρία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής (Βυζαντινή Μουσική)
 24. Ιστορία Εκκλησιαστικής Μουσικής (Βυζαντινή Μουσική)
 25. Σολφέζ Α΄, Β΄, Γ΄ (Βυζαντινή Μουσική)
 26. Τυπικό (Βυζαντινή Μουσική)
 27. Υμνολογία (Βυζαντινή Μουσική)
 28. Μετρική (Βυζαντινή Μουσική)
 29. Λειτουργική (Βυζαντινή Μουσική)
Scroll to Top