ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
Καθηγητής – Κοσμάς Παπαδοπούλος
 

Θα παιχτούν έργα των:
Weber
Kovacs
Bartok
Poulenc
Mozart

Συνοδεία πιάνου – Klaudio Struga
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΩΡΑ 18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΖΙΑΝ ΣΩΘ
https://synodeio.gr/
Scroll to Top info@atwa.gr