Η θέση της μουσικής και των οργάνων στην αρχαία ελληνική κοινωνία

Ομιλητής: Δελφινόπουλος Δημήτρης, επικεφαλής συνόλου αρχαίας ελληνικής μουσικής Ορφεία Αρμονια &
τμήματος αρχαίας ελληνικής μουσικής Σ.Ω.Θ. , μουσικός Κ.Ο.Θ.
Συμμετέχει η καθηγήτρια λύρας στο Σ.Ω.Θ και μέλος της Ορφείας Αρμονίας, Φραγκοράπτη Ρόζα.
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022
ώρα 21:00
Αίθουσα Τερζιάν Σ.Ω.Θ.
Scroll to Top