ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΙΝΤΕΤΟΥ ΣΩΘ ΣΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Μετά από πρόσκληση του ιδρύματος “MILCHO LEVIEV”, το ΚΟΥΙΝΤΕΤΟ ΠΝΕΥΣΤΩΝ του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του στο μουσείο “IVAN CHERNOZEMSKI HOUSE” στην παλιά πόλη της Φιλιππούπολης (Lavrenov 5, Old Town, Plovdiv, BULGARIA).

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022
Ώρα 20.00
Θα ακουστούν έργα των Marin Goleminov, Άλκη Μπαλτά κ το σεξτέτο του Francis Pullenc

Τα μέλη του κουιντέτου:

Dieter Vogt – φλάουτο
Παναγιώτης Κουγιουμτζόγλου – όμποε
Κοσμάς Παπαδόπουλος – κλαρινέτο
Μαλίνα Ηλιοπούλου – φαγκότο
Ανδριάνα Σους – κόρνο

Στο πιάνο ο Κλαουντιο Στρούγκα

Scroll to Top info@atwa.gr